Thursday, August 15, 2013

Paano Maging Miyembro ng SSS

Kung ikaw ay mag-uumpisa nang magtrabaho sa pribadong sektor sa Pilipinas, ang kumpanyang iyong papasukan ay nararapat lamang na kuhanin ang iyong Social Security Number (SSS) kung ikaw ay meron na nito at kung wala pa ay dapat na iapply ka ng iyong kumpanya para maging kasapi o miyembro ka ng SSS.  Ito ay nasa batas na kailangang sundin ng kumpanyang iyong papasukan.  Kung sakali man na hingin ng kumpanya ang iyong SSS subalit wala ka pa nito, narito ang mga dapat mong gawin;

1.  Kumuha ng SSS Form E1 (Personal Record), ito ay maari nang madownload o makuha sa website ng SSS na siya mong iprint para masulatan ng mahahalagang impormasyon ukol sa iyo.  Ito ay makukuha din sa pinakamalapit na opisina ng SSS sa iyong lugar.

2.  Isulat ang mahahalagang impormasyong hinihingi sa form at siguruhing tama ang lahat ng impormasyong iyong ilalagay upang maiwasan ang anomang problemang idudulot ng mali-maling detalye na ibibigay mo sa SSS. Ang mga detalyeng dapat mong isulat ay ang iyong buong pangalan, permanenteng tirahan, kasarian, araw ng kapanganakan, katayuang sibil at ang mga idedeklara mong mga makikinabang na mga pangunahin mong kamag-anak.  Pirmahan mo ang form at ilakip ang mga iba pang dokumento na kailangan.  Mangyaring itim na ballpen ang iyong gamitin sa pagsulat dahil ito ang nakalagay sa panuto o instruction.

3. Ang original at kopya ng iyong birth certificate, baptismal o pasaporte ang mga pangunahing dokumento na maaari mong isama sa iyong E1 form. Maari mong gamitin ang isa sa mga nabanggit. Kung sakaling wala ka ng pangunahing dokumento, may mga iba pang dokumento ang maari mong magamit katulad ng school ID o voters ID, driver's license, marriage contract o birth certificate ng iyong anak.

4.  Kung makompleto mo na ang E1 form na may kasamang suportang dokumento, (siguruhin na dalawang kopya ang dala mo ng ipapasa mo sa SSS), maari ka na pumunta sa pinakamalapit sa opisina ng SSS upang ifile ang iyong aplikasyon para sa SSS number mo.

5. Ang iyong ipinasang mga dokumento ay bubusisiin ng nakatakdang verifier at kung tama naman ang lahat ng iyong nasubmit, saka ito tatatakan ng kaukulang numero.  Ito ang magiging panghabambuhay mong SSS number na hindi mo dapat kalimutan. 

5. Maari ka na mag-umpisa sa paghuhulog ng kontribusyon mo upang maging aktibong miyembro ka ng SSS. Tandaan na dapat na tuloy-tuloy ang iyong hulog ng kontribusyon upang magamit mo ang mga benepisyo ng pagiging kasapi nito. 
Thursday, August 1, 2013

Paano Magparehistro sa SSS sa Pamamagitan ng Internet

Kung ikaw ay isang kawani sa pribadong sektor, maaring naranasan mo na rin ang hirap sa paglalakad ng mga papeles sa SSS para sa kailangan mong impormasyon na may kaugnayan sa iyong kontribusyon,utang, bayad sa utang, at mga benepisyo.  Maaaring minsan ay nainis ka na rin sa napakahabang pila na kailangan mong bunuin para lamang magtanong kung nairemit na ang iyong bayad. Maaaring nangalay na ang iyong daliri sa kakapindot sa telepono para sa pagtawag sa SSS hotline na talaga namang super hotline dahil sa hindi mo na makontak.  Ngayon ay mababawasan na ang iyoyng pagkaasar dahil meron na ang SSS na isang paraan para makipag-ugnayan sa publiko na hindi na kailangan pang magsadya sa opisina ng SSS. Sa loob mismo ng iyong bahay, sa opisina o kahit saang lugar na merong internet connection ay maaari  mo nang makita ang mga pangunahing impormasyon ukol sa iyong SSS.  Upang magawa mo iyan,  nararapat munang magparehistro ka bilang online member sa SSS.  Heto ang mga hakbang kung paano:
1. Magpunta sa website ng SSS, www.sss.gov.ph
2. Iclick ang "Not yet registered in My.SSS, Sign up as a Member" link na matatagpuan sa Member Login part.
3. Sagutan ang mga impormasyong hinihingi sa form base sa mga detalye ng iyong pagiging SSS member


4. Pagkatapos maisulat ang kailangang detalye, isubmit ang form.
5. Makakatanggap ka ng mensahe sa iyong ibinigay na email na may titulong "SSS Website Email Validation"
6. Iclick mo ang link na ibinigay sa email upang maipagpatuloy ang iyong pagrehistro
7. May bagong form na lalabas pagclick mo sa link at ito ay dapat mo rin sagutan base sa impormasyon na naipasa mo na noon sa SSS pagapply  mo ng iyong SSS number

8.  Siguruhin mo na tama ang mga impormasyon na ilalagay mo sa form dahil hindi ka makakarehistro sa online website kung hindi tama ang mga detalye mo.
9.  Tandaan ang username at password na gagamitin mo dahil ito ang mga kailangan mo sa paglogin sa My.SSS kung maaprubahan na ang iyong rehistro sa online.
10. I-tick ang "I accept the terms and conditions" matapos mo itong mabasa tsaka mo pindutin ang Submit button.
11. Makakatanggap ka ng panibagong email na naglalaman kung naaprubahan ang iyong rehistro.  Kung naaprubahan, maari ka na maglogin sa My.SSS.
12.  Maaari ka na magtransact online ng mga kailangan mo sa SSS katulad ng pagcheck sa iyong contribution sa lahat ng petsa mula sa umpisa ng iyong pagiging miyembro ng SSS hangang sa kasalukuyan,
13.  Maaari ka na magfile ng loan, ng maternity notification, at maaari mo rin malaman kung magkano ang iyong makukuhang pera base sa estimate.
14. Pwede mo na agad malaman kung ikaw ay maaari na muling mangutang kung meron ka existing loan.
15.  Pwede mo na rin ifile ang contribution ng iyong kasambahay kung meron ka man kasambahay.

Ang mga nabanggit na transakyon ay ilan lamang sa maraming serbiyong pwede ninyong magamit sa SSS online website.  Hindi na ninyo kailangan pa pumunta sa opisina ng SSS para lamang magtanong.  Mas bawas na ang hirap at gastos na kailangan para makipagugnayan sa SSS.

Tandaan:  Ang My.SSS ay para sa mga miyembro na ng SSS na may kaukulang SSS number na.  Kung ikaw ay wala pang SSS number, kailangan mo pa rin magpunta sa pinakamalapit na SSS office para maging miyembro. Basahin dito kung paano kumuha ng SSS number.

Kung meron ka pang katanungan, magiwan lamang ng komento at amin pong sasagutin sa abot ng aming makakaya.