Friday, September 6, 2013

How to Check your SSS Contributions Online


Whether you are employed, voluntary, self-employed or OFW SSS member, you can readily check your premium contribution through the SSS website.  But before you can avail of this service, you need to register first with the My.SSS portal.  My.SSS is an online service provided to members to check their records, contributions, loan status and other related services.  Click here to learn how to register in My.SSS to avail of the SSS online service.

1. If you are already a member of this online service, you can gain access to your records by logging in to your account.

2. Click the Online Inquiry from the menu located in the left-most side of the screen.

3. There are two ways to check your premium contributions,  in the Member Info menu and the Premium Payment menu. 

4.  To see all your premiums paid for every month and year, you can check it at the Member Info then click Actual Premiums.  It will also show you your total contributions from all membership types (whether you were employed, voluntary member or self-employed.

5.  If you are a voluntary member, self-employed, household employer, and flexi-fund member, You can check your posted contributions in the Premium Payment menu.  The difference of the Premium Payment page from the Member Info page is that this displays the details of your payment such as applicable date, official receipt or special bank receipt number, payment channel and amount.

Through this service, you can readily check if you have payments not yet posted.  Coordinate with your servicing branch right away to request for correction and/or updating of your premium contribution. 

*************http://www.eymisdomain.blogspot.com/2014/09/unsullied-perspective-fun-treat-2-for.html

Thursday, August 15, 2013

Paano Maging Miyembro ng SSS

Kung ikaw ay mag-uumpisa nang magtrabaho sa pribadong sektor sa Pilipinas, ang kumpanyang iyong papasukan ay nararapat lamang na kuhanin ang iyong Social Security Number (SSS) kung ikaw ay meron na nito at kung wala pa ay dapat na iapply ka ng iyong kumpanya para maging kasapi o miyembro ka ng SSS.  Ito ay nasa batas na kailangang sundin ng kumpanyang iyong papasukan.  Kung sakali man na hingin ng kumpanya ang iyong SSS subalit wala ka pa nito, narito ang mga dapat mong gawin;

1.  Kumuha ng SSS Form E1 (Personal Record), ito ay maari nang madownload o makuha sa website ng SSS na siya mong iprint para masulatan ng mahahalagang impormasyon ukol sa iyo.  Ito ay makukuha din sa pinakamalapit na opisina ng SSS sa iyong lugar.

2.  Isulat ang mahahalagang impormasyong hinihingi sa form at siguruhing tama ang lahat ng impormasyong iyong ilalagay upang maiwasan ang anomang problemang idudulot ng mali-maling detalye na ibibigay mo sa SSS. Ang mga detalyeng dapat mong isulat ay ang iyong buong pangalan, permanenteng tirahan, kasarian, araw ng kapanganakan, katayuang sibil at ang mga idedeklara mong mga makikinabang na mga pangunahin mong kamag-anak.  Pirmahan mo ang form at ilakip ang mga iba pang dokumento na kailangan.  Mangyaring itim na ballpen ang iyong gamitin sa pagsulat dahil ito ang nakalagay sa panuto o instruction.

3. Ang original at kopya ng iyong birth certificate, baptismal o pasaporte ang mga pangunahing dokumento na maaari mong isama sa iyong E1 form. Maari mong gamitin ang isa sa mga nabanggit. Kung sakaling wala ka ng pangunahing dokumento, may mga iba pang dokumento ang maari mong magamit katulad ng school ID o voters ID, driver's license, marriage contract o birth certificate ng iyong anak.

4.  Kung makompleto mo na ang E1 form na may kasamang suportang dokumento, (siguruhin na dalawang kopya ang dala mo ng ipapasa mo sa SSS), maari ka na pumunta sa pinakamalapit sa opisina ng SSS upang ifile ang iyong aplikasyon para sa SSS number mo.

5. Ang iyong ipinasang mga dokumento ay bubusisiin ng nakatakdang verifier at kung tama naman ang lahat ng iyong nasubmit, saka ito tatatakan ng kaukulang numero.  Ito ang magiging panghabambuhay mong SSS number na hindi mo dapat kalimutan. 

5. Maari ka na mag-umpisa sa paghuhulog ng kontribusyon mo upang maging aktibong miyembro ka ng SSS. Tandaan na dapat na tuloy-tuloy ang iyong hulog ng kontribusyon upang magamit mo ang mga benepisyo ng pagiging kasapi nito. 
Thursday, August 1, 2013

Paano Magparehistro sa SSS sa Pamamagitan ng Internet

Kung ikaw ay isang kawani sa pribadong sektor, maaring naranasan mo na rin ang hirap sa paglalakad ng mga papeles sa SSS para sa kailangan mong impormasyon na may kaugnayan sa iyong kontribusyon,utang, bayad sa utang, at mga benepisyo.  Maaaring minsan ay nainis ka na rin sa napakahabang pila na kailangan mong bunuin para lamang magtanong kung nairemit na ang iyong bayad. Maaaring nangalay na ang iyong daliri sa kakapindot sa telepono para sa pagtawag sa SSS hotline na talaga namang super hotline dahil sa hindi mo na makontak.  Ngayon ay mababawasan na ang iyoyng pagkaasar dahil meron na ang SSS na isang paraan para makipag-ugnayan sa publiko na hindi na kailangan pang magsadya sa opisina ng SSS. Sa loob mismo ng iyong bahay, sa opisina o kahit saang lugar na merong internet connection ay maaari  mo nang makita ang mga pangunahing impormasyon ukol sa iyong SSS.  Upang magawa mo iyan,  nararapat munang magparehistro ka bilang online member sa SSS.  Heto ang mga hakbang kung paano:
1. Magpunta sa website ng SSS, www.sss.gov.ph
2. Iclick ang "Not yet registered in My.SSS, Sign up as a Member" link na matatagpuan sa Member Login part.
3. Sagutan ang mga impormasyong hinihingi sa form base sa mga detalye ng iyong pagiging SSS member


4. Pagkatapos maisulat ang kailangang detalye, isubmit ang form.
5. Makakatanggap ka ng mensahe sa iyong ibinigay na email na may titulong "SSS Website Email Validation"
6. Iclick mo ang link na ibinigay sa email upang maipagpatuloy ang iyong pagrehistro
7. May bagong form na lalabas pagclick mo sa link at ito ay dapat mo rin sagutan base sa impormasyon na naipasa mo na noon sa SSS pagapply  mo ng iyong SSS number

8.  Siguruhin mo na tama ang mga impormasyon na ilalagay mo sa form dahil hindi ka makakarehistro sa online website kung hindi tama ang mga detalye mo.
9.  Tandaan ang username at password na gagamitin mo dahil ito ang mga kailangan mo sa paglogin sa My.SSS kung maaprubahan na ang iyong rehistro sa online.
10. I-tick ang "I accept the terms and conditions" matapos mo itong mabasa tsaka mo pindutin ang Submit button.
11. Makakatanggap ka ng panibagong email na naglalaman kung naaprubahan ang iyong rehistro.  Kung naaprubahan, maari ka na maglogin sa My.SSS.
12.  Maaari ka na magtransact online ng mga kailangan mo sa SSS katulad ng pagcheck sa iyong contribution sa lahat ng petsa mula sa umpisa ng iyong pagiging miyembro ng SSS hangang sa kasalukuyan,
13.  Maaari ka na magfile ng loan, ng maternity notification, at maaari mo rin malaman kung magkano ang iyong makukuhang pera base sa estimate.
14. Pwede mo na agad malaman kung ikaw ay maaari na muling mangutang kung meron ka existing loan.
15.  Pwede mo na rin ifile ang contribution ng iyong kasambahay kung meron ka man kasambahay.

Ang mga nabanggit na transakyon ay ilan lamang sa maraming serbiyong pwede ninyong magamit sa SSS online website.  Hindi na ninyo kailangan pa pumunta sa opisina ng SSS para lamang magtanong.  Mas bawas na ang hirap at gastos na kailangan para makipagugnayan sa SSS.

Tandaan:  Ang My.SSS ay para sa mga miyembro na ng SSS na may kaukulang SSS number na.  Kung ikaw ay wala pang SSS number, kailangan mo pa rin magpunta sa pinakamalapit na SSS office para maging miyembro. Basahin dito kung paano kumuha ng SSS number.

Kung meron ka pang katanungan, magiwan lamang ng komento at amin pong sasagutin sa abot ng aming makakaya.

Thursday, July 25, 2013

How to File an SSS Maternity Notification Online Thru My.SSS


Social Security System
Do you know that you can file your SSS Maternity Notification thru the SSS website?   This service is available to all members who are registered as online member.  This service is specially beneficial to self- employed and voluntary members.  If you file your maternity notification online, you do not have to go through the hassle of lining up at your SSS Servicing Branch to have the Maternity Notification (MAT1) Form and supporting documents submitted.  Unlike employed members whose Maternity I and II forms are submitted by their respective employers, self- employed and voluntary members have to file their maternity claims on their own that means extra time, effort, and expenses in going to an SSS office.  One of the improvements in SSS service is this maternity notification online.  To be able to use this service, you need to log in to your SSS account, if you are not yet registered as an online member, go to SSS website and fill out the Online User ID Registration.  Click here to learn how to register online.

Please check our growing list of Q & A on SSS Maternity Benefit >>

After successfully logging in to your account, navigate to TRANSACTIONS menu then click the Maternity Notification link.  You need to fill out an online form that requests for information such as expected date of delivery, number of delivery/miscarriage prior to current notification and date of last delivery/miscarriage.  Those are the same information that you will provide if you opt to submit your Maternity Notification Form directly at an SSS office.  The good thing with the online maternity notification aside from escaping the hassle of waiting in line is that you do not need to submit right away all the supporting documents needed.  Also,  you will be informed if you are entitled to this benefit based on your monthly contribution and an estimated computation of your maternity claim is also available online.  So after you have successfully submitted your notification, you will receive a message thru the site with reference number and an indicator that your MAT1 is online accepted.   You only need to print this confirmation page or email which will serve as your MAT1 form.   Attach to your Mat II Form together with supporting documents which you will later need to submit to your SSS servicing branch after securing the birth certificate of your child. One less hassle in going to the crowded SSS office just to submit your MAT1 Form.

If you want to know how much maternity benefit you will get please visit this post How to Compute your Maternity Benefit
If you have other questions related to filing your maternity benefits,  feel free to leave  your queries in the comment section. 

And here is also an essential information on how you can claim Philhealth Maternity and Newborn Care package to help you defray the cost of your maternity related expenses.
******************Tuesday, July 9, 2013

The Beach - My Favorite Outdoor Spot

Just stumbled upon A Southern Daydreamer website and read about her Outdoor Wednesday.  Suddenly I missed the great outdoor after a tiring day inside an office working from morning til night. It's been a relief just seeing photos of the outdoor from different places.  The beach is one of the best places I love to hangout as I feel relaxed and recharged swimming in the water, feeling the wind and hearing the waves.
 
Here are the snapshots from our travel in Iba, Zambales. This place is more than 200 kilometers from the Ninoy Aquino International Airport (NAIA).  We had almost six hours of land travel passing through the North Luzon Expressway (NLEX).  We arrived at our destination a little past 11:00 in the morning. You can rent a motorized banca to take you to nearby islands or just cruise around.  The rent costs about P100 per person. There are also other offers at  a much lower cost.  


We almost had the beach all by ourselves as it was not too crowded at dawn .  Our family especially the kids really enjoyed the sea, the sand and the sun. It was a real thrill outdoor experience I was hoping to capture sunset in different hues and angles.  Some crash course on photography with my cousin somehow paid off...I guess. :-)

Sunday, July 7, 2013

How to Register Online in PhilHealth

Last year, members of our family were frequent visitors in the hospital ranging from consultations to confinement.  Such incidents did not only drained us physically and emotionally but more so, financially.  The most difficult process in dealing with hospital confinements was how to pay the hospitalization fee especially when you were short of cash and you did not have any health insurance to cover such expenses.  My sister and her husband were self-employed individuals, earning not much to cover their family's daily needs thus an extra expense for a health insurance was obviously not in their budget.  It was too unfortunate that during that year, my sister, her husband and their son badly needed medical attention due to various illnesses that struck their family.  The three of them were hospitalized one after the other that we as their immediate family had to rescue them financially.  I never regret that I had to lose money to help defray the hospital expenses.  I would rather lose money than lose a family...but, what I regret was that they never had the chance to avail of health benefits that could have been a big help to them.  So while we were settling the bills at the hospital, we found out that Philhealth could have spared her at least 30%-40% of the total amount but since she was not a member, we needed to find that money to pay for it.

PhilHealth is a health insurance provided by the Philippine Government to eligible individuals. Membership is mandatory for employed individuals in the government and private sector.  Self-employed can also become a member under the individually paying program and there were also sponsored membership and for Overseas Contract Workers.  After that series of hospital confinements and hunting for money to pay for hospital bills, I resolved to help my sister in getting their family's own PhilHealth membership.  I was glad to find out that PhilHealth now has an online registration system.  So I told my sister about it and taught her how to go about the electronic registration process. Refer to the following steps:

1.  At the PhilHealth online registration site, she filled out an online membership registration form (you can also fill out a manual form downloaded from their site then submit it together with supporting documents at the PhilHealth office.)
2.  She then attached a scan copy of her documents such as their marriage certificate and birth certificate of her dependents.  (You can also opt to submit the documentary requirements directly at their office or send them through mail.)
3.  After successfully submitting the form online, an email was sent informing her that her application was received and will be processed.
4. After several days, another email was received with her PhilHealth Identification Number and a copy of her Member's Data Record (MDR).  Included in the email was an instruction to pay for the monthly contribution and the terms of coverage.
5.  She then went to the nearest SSS office to pay for her initial payment. At first she tried to pay for it at PhilHealth accredited collection partner but was declined when she said that it was an initial payment.  The cashier advised her to pay directly at PhilHealth so that was what she did.

For a minimum amount of 100 pesos per month (it has now been increased to 150 per month for those earning 25,000 and below), she and her family is insured of health benefits. That is only about five pesos everyday, cheaper than a bottle of soda :-) An advance payment covering one whole year is accepted but if you are short on budget, you can opt for monthly or quarterly payments. You only need to be sure to pay your premiums on time to be assured of continued coverage.  I hope that heads of the family who are not yet members of Philhealth resolve to be registered in this National Health Insurance Program of the government.  Philhealth may only pay a portion of your hospital bills but that is better than nothing at all.  That Philhealth benefit could save you lots of monies and woes than borrowing money from loan sharks that would trap you into deep debt because of high interest and get you into more troublesome days.

If you have friends or relatives who are not yet member of PhilHealth, give them a favor by informing them of this health insurance program.  This will give them less worries and an assurance that appropriate medical attention will be given to them when an incident arises. 

Saturday, July 6, 2013

Learn to Drive at Smart Driving School

How to get a Student Driver Permit from LTO

----------------------------------------------------

Before my son's graduation in high school, I promised that I will enroll him in a driving school.  The reason I had in mind  was because he wanted to get a course on BS Aircraft Maintenance Technology.  I just thought that it would be better for him to have an experience and proper training on how machines work and learning to drive was a good start.  I started hunting for the best driving school around town.  He was still at minority age thus I got to select a driving school that will make my son safe while learning how to drive.  I asked suggestions from friends and researched on the net and read blogs about it.  I sent email to different driving schools to send me quotations.  The one that got my attention was the Smart Driving School.  They sent me their brochures and suggested the nearest branch to our residence.  You can check the list below for the nearest branch to you with corresponding contact details.  My husband accompanied my son to their office to enroll for the beginner's course and also for him to check if it was a good choice.  I received no complaints from my two gentlemen so we proceeded with the plan.  After enrollment, the next thing we needed to secure was the student driver's permit.  You can read my post about getting a student driver's permit here.


The enrollment fee was quite affordable than in other driving schools.  Included in the package were free licensing assistance, driving seminar,student assessment and defensive driving orientation.

Based on my son's assessment, the instructor assigned to him was quite good as he knows how to motivate him to learn and his teaching style made him confident that he can drive a motor vehicle.  It was the first time he got hold of the steering wheel but he managed to drive along the main road even on his first day.  After the five-day course, he was able to drive along highways and park the car perfectly.  Not bad for a five-hour course.  I intend to continue his lesson until the 15th hour but school days came and he couldn't find time to include it in his schedule.  The good thing was, he was able to learn on how to operate a motor vehicle and maybe apply some of the knowledge he gained from that training.  Also, I found out that he really has the courage to pursue things that he liked doing so I feel safe that he will not fail in his chosen career.  As his parents, we will always support him so he may be able to attain his goal.

 If you are interested to enroll in Smart Driving School, check out the list of branches below which they provided me. Call them up to get more information.

Smart Driving School Branches:

 CALOOCAN CITY
500 A. MABINI ST.​​288-3784
(Near City Hall, beside San Roque Cathedral)

CAVITE
KM. 17 AGUINALDO HIGHWAY,​​046-519-0153
PANAPAAN VI, BACOOR​​02-514-0065
(In front of AICS; Near Uratex Foam)

LAS PIÑAS
482 A CRN Ave. 1, GOODYEAR PARK SUBD.,​​399-2033
ALMANZA UNO
(Infront of BIR near BF Almanza)

MAKATI CITY
1653 2ND FLR., EVANGELISTA ST., BRGY BANGKAL​​889-9372
(in front of Mercury Drug)

MANDALUYONG CITY
MAYSILO ST, COR  SAN FRANCISCO ST.​​534-7152
(Mandaluyong Circle)

ST. FRANCIS SQUARE MALL​​631-1663
GI-012 (near LBC & Western Union)

FORUM ROBINSONS​​585-7027
LG/F Stall 00714 Pioneer

MANILA CITY
2136 ESPAÑA Blvd. SAMPALOC, MANILA​​781-6567
(near LTO, Meralco & SSS)

STALL #08 GROUND FLOOR, HARRISON PLAZA​​559-1099
(in front of Shop Wise)

V.MAPA COR. MAGSAYSAY BLVD., ​516-2209
STA MESA, MANILA

FRC BDLG. UNIT G5 P. Gil St. cor. Taft Ave.,​​940-9964
Malate, Manila (in front of PCU)

3381-3385 NEW PANADEROS ST., Gabby's,​​399-2210
Sta. Ana, Manila(beside Honda Motorcycle)

MARIKINA CITY
SUNGA APARTMENT along MARCOS HIGHWAY,​​401-7598
Brgy. SAN JOSE (in front of Robinsons Metro East)

MUNTINLUPA CITY
125 National Road, Brgy, Bayanan Muntinlupa City​​782-3284
In front of K-Servico, Near Amber Restaurant

PARANAQUE
QUIRINO AVENUE, BRGY. DON GALO​​851-0183
(near Sta.Monica Chapel & 7-11)

PRINCE CLASSIC BLDG. DONA SOLEDAD AVE.,​​239-7564
BRGY. DON BOSCO (In front of Caltex)

TEOVILLE SUBD., BF HOMES​​828-0145
#23 Cristabel Bldg., President Avenue​

SUCAT, PARANAQUE​​794-3003
(In front of PATTS College)

PASIG CITY
SHAW BLVD. COR. PIONEER, PASIG​​634-0552
(in front of Caltex & 10.Q)

SM SUPER CENTER PASIG​​470-3332
WS-002 Carpark Area (Service Lane)

COUNTRYSIDE ORTIGAS EXT., PASIG​​470-5851
(In front of Prince Arcade & near Ever Gotesco Mall)​​514-2818

DR. SIXTO AVE., COR. PILAPIL.​​642-4391
(near Meralco in front of Premier Bank)

QUEZON CITY
ALI MALL, Cubao​​709-4286
(2nd Floor near Twin Pines gun shop)

KAMIAS ROAD​​928-3874
(Apartment A. Beside Metro Bank)

ROOSEVELT AVE. COR. DELMONTE​​415-7521
(beside Mercury Drug)

FAIRVIEW, QUEZON CITY​​431-2443
(in front of Fairview Centermall)

NOVALICHES, QUEZON CITY​​417-4638
C1188 Quirino Hi-way (near SSS)

697 QUIRINO HI-WAY, BRGY. SAN BARTOLOME​​939-6286
(beside Nova Square & San Bartolome Church)

CITIMALL PHILCOA ​920-3714
UP Diliman Quezon City​​
(2nd Fir. Beside Chowking)

RIZAL
SUMULONG ST. ANTIPOLO​​571-8116
(beside Shopwise Antipolo)

SITIO ILOG, TAYTAY (beside Puregold)​​571-8049

MONTALBAN TOWN CENTER​​736-9415
E. Rodriguez H-way Brgy. San. Jose

ANGONO, RIZAL​​295-4874
(in front of Mercury Drug near City Hall)

TANAY TOWN CENTER​​782-3244
F.T. Catapusan St., Brgy. Plaza Aldea, Tanay, Rizal


SAN JOSE DEL MONTE CITY​
LT. 28 BLK 5 Pecson Ville Subd.,​​782-3249
Brgy. Tungkong Mangga
San Jose Del Monte, Bulacan

SAN JUAN CITY
N. DOMINGO ST., SAN JUAN, MANILA​​722-0003
(beside Video City, in front of 7-11 )
Friday, May 17, 2013

How to Get a Student Driver's Permit from the Land Transportation Office

2016 Update:  LTO now requires medical certificate as one of the requirements for student permit (SP) application.  You can have the medical certificate from any licensed practicing physician stating that you are fit to operate a motor vehicle.  They also now provide reviewer for the written exam once your SP card is released.


Yesterday, I accompanied my son in getting his student permit from the Land Transportation Office.  As I promised that I will enroll him in a driving school this summer school break to make his vacation worthwhile.  So off we went to the nearest branch from our place.  We arrived in LTO a little past one o'clock in the afternoon.  When we get inside the compound,  we went straight to the customer service booth right beside the gate.  I was surprised that it seems the licensing system has improved compared to previous years when fixers would be the first to greet you even before you get near the gate.   So when I asked the staff where we should file our application, he readily asked for the documents and checked its completeness.  We submitted the following, duly filled- out application for driver's license, a photocopy of my son's birth certificate with school ID, a parental consent that I signed since my son is only 16 years old, a photocopy of my valid ID and his 1x1 ID picture.  After that we were told to wait for his name to be called.  I stayed at the waiting area and let my son do the transaction on his own but still keeping an eye at every window that he approached.  There was a waiting area in front of the booth and in less than three minutes, my son's name was called.  He approached the booth and was asked for an original copy of his birth certificate to prove his identity.  After that he was told to wait again while his documents were checked.  He was given a number then told to submit the document to the evaluator inside the office.   He was assigned at window 6.  There were about eight evaluators so the process did not take that long.  After several minutes, his name was called at the photo section to have his picture taken.  We waited again then after about 10 minutes, his name was called at the cashier.  He paid 317.00 then instructed to wait again for a call from window 14  or 15.   We waited for about 20 minutes before his name was called at window 15 for the release of his student permit.

It was my son's first time to transact at a government office on his own and it was good that his experience in filing his license was generally problem-free.  If services from the government would all be like this, so much time and effort would be saved and most importantly, red tape seemed to have been eradicated unlike in the past.  LTO's fast service is really worthy of acknowledgement.  BIG improvement, indeed!  Keep it up!

As for my son, he was all too excited to start his training at Smart Driving School.

*************************

Wednesday, May 8, 2013

Giving Back to Red Cross

 Today is WORLD RED CROSS AND RED CRESCENT DAY.

I read lots of interesting facts about red cross and in many times in my life, I have been served by Red Cross during crucial times.  One of those incidents was when my son was hospitalized due to Dengue.  It was past midnight when his platelet count dropped that almost killed him.  The doctor advised for an emergency blood transfusion but at that time there was no available supply at the hospital.  We needed to go directly to the Red Cross office at the Port Area.  With the request provided by the doctor, my husband and brother in law went there and luckily, the staff gave them what was needed. Because of that, my son survived the deadly Dengue.  I am so grateful to Red Cross that it made me understand its principles better.  Its seven fundamental principles are; humanity, impartiality, neutrality, independence, voluntary service, unity and universality.  Armed with his own personal experience and guided by its principles, my son became a member of Red Cross.  Just a way to show support to an organization that was instrument for his second chance at life.

Today, as a way of thanking this institution, I decided to post about Red Cross to promote its cause.  We can help this institution through different ways such as giving donation, promoting its cause or volunteering to its different activities and programs. In the Philippines, we can become a Red Cross 143 volunteer. Red Cross 143 is a program of Philipine Red Cross that aims to promote citizens' involvement in taking care of its community.  It promotes learning in disaster preparedness and responsiveness in the barangay level.  Its goal is to create a network of volunteers that shall be mobilized to respond immediately in times of calamity or disaster.

To know more on how to become a Red Cross 143 volunteer, you can visit the local chapters near your residence or you may call 02-5270000 for more information.

Saturday, April 13, 2013

First Post for 2013

June 1, 2012...that's the last time I posted in this blog! The great news is... I am not planning on abandoning this site forever!  I still go back here whenever i got plenty of time to spare.  I read my own posts from time to time as I get to relive happy moments I had and it also reminds me of my own life's lessons.  Hmm...ten months had passed and that means lots and lots of enriching experiences that I failed to take note of.  If my memory would serve me well, I still want to write about them when I find the opportunity to do so.  Indeed, first love never dies...oopps...my dear Con, i mean my love for writing, huh! It's a lot different when it's all about the story of us. :-D  Anyway, I momentarily stopped blogging to focus on a very important event in this life of a working-blogging mom.  I gave way to have an all exclusive "Just-between-you-and-me" moment with my precious little one.  Blogging keeps me awake until the wee hours of the morning so after I learned that I was pregnant, i decided to stop for a while since it was advised by my doctor to take lots of rest as much as possible and to sleep early.  The long wait is finally over.  I can now go back to blogging ang all those activities I missed. (*o*)  I missed some things but I gained much more with an additional angel in my life.  That means more great things ahead, more happy adventures to try and lots of exciting moments to share.  Happy blogging everyone!